deradon@seznam.cz
Zeyerova alej 1841/14
162 00 Praha 6 - Břevnov
IČ: 75878518
U Trojice 90
381 01 Český Krumlov
IČ: 75878518

Měření provádíme v Praze a Středočeském kraji. Cena je stanovena na 2500 Kč včetně DPH za parcelu o běžné rozloze (do 2000 m2) s jedním samostatně stojícím objektem. Cenu snižuje opakovaná zakázka a sousedící pozemky.


Zadejte parametry a my Vám pošleme konkrétní cenovou nabídku:

Umístění pozemku - obec:
Katastrální území:
Parcelní číslo:
Rozloha pozemku:
Předpokládaná zastavěná plocha:
Jeden pozemek: ano / ne
Opakovaná zakázka: ano / ne

Termín zhotovení:
Objednatel:
Jméno, příjmení, firma:
Adresa:
Telefon:
E-mail:

Měření se uskuteční v domluveném termínu na základě předchozí e-mailové objednávky.

Z měření bude vypracován protokol, obdržíte 2 výtisky společně s dokladem o zaplacení. Protokol z měření slouží jako podklad pro projektanta stavby ke konkrétním opatřením sloužícím k zabránění pronikání radonu z geologického podloží. Protokol je zároveň požadován jako součást dokumentace ke stavebnímu řízení.

Pokud je pozemek volně přístupný a dohledatelný v katastrální mapě a máte-li situační nákres budoucí stavby, není Vaše účast na měření nutná. Samotné měření probíhá dle počtu pracovníků a místních podmínek cca 1,5 až 2,5 hodiny.

Platební podmínky: