deradon@seznam.cz
Zeyerova alej 1841/14
162 00 Praha 6 - Břevnov
IČ: 75878518
U Trojice 90
381 01 Český Krumlov
IČ: 75878518

Držitelem zvláštní odborné způsobilosti je Ing. Lenka Zdeňková
Evidenční číslo SÚJB 324 353

Státním úřadem pro jadernou bezpečnost byly posouzeny a schváleny následující dokumenty:

Metodika měření
Vzorový protokol
Program zabezpečování jakosti (rozhodnutím č. 31 844/2007)

Seznam přístrojů:

Systém RM-2 skládající se z čtecího zařízení Reader ERM-3 a ionizačních komor IK-250.
Výrobce: Dr. Froňka – Nuclear T echnology
Přístroj podléhá pravidelné kalibraci v autorizovaném metrologickém středisku pro měřidla OAR radonu dle zákona 505/90 Sb.
Plynopropustoměr Radon JOK
Výrobce: Radon v .o.s