deradon@seznam.cz
Zeyerova alej 1841/14
162 00 Praha 6 - Břevnov
IČ: 75878518
U Trojice 90
381 01 Český Krumlov
IČ: 75878518

Existují minimálnì dva dobré důvody, proč radon měřit:

  1. jako stavebník, případnì projektant, obytného objektu máte zákonnou povinnost zajistit stanovení radonového indexu pozemku (konkrétně §6 – Ozáření z přírodních zdrojů odst. (4), zákona č. 18/1997 Sb.)
  2. produkty rozpadu radonu dostávající se do staveb z podloží jsou vdechovány, ozařují organismus uvnitř a jsou příčinou rakoviny plic. Na základì namìřených hodnot budou navržena preventivní opatření proti pronikání radonu z podloží (viz. ČSN 73 0601)